DAILY WEATHER REPORT
Updated Februar 4 2019

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Gjen snitt for Februar 2019
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Gjen snitt temp. = 14.1°C
 Gjen snitt rel fukt. = 23%
 Gjen snitt duggpunkt = -7.9°C
 Gjen snitt barometer = 1018.5 hPa
 Gjen snitt vind hast. = 0.6 m/s
 Gjen snitt kastvind = 0.5 m/s
 Gjen snitt retning = 268° ( W )
 Nedbør denne mnd. = 441.0 mm
 Nedbør i år = 882.0 mm
 Max nedbør pr min. = 2.0 mm , Den : 01 , Kl.: 04:46
 Max temp. = 19.4°C , Den : 02 , Kl.: 14:42
 Min temp. = 10.0°C , Den : 02 , Kl.: 05:14
 Max rel fukt. = 86% , Den : 01 , Kl.: 00:44
 Min rel fukt. = 15% , Den : 03 , Kl.: 16:30
 Maximum dewpoint    = 11.0°C , Den : 01 , Kl.: 00:51
 Minimum dewpoint    = -14.7°C , Den : 02 , Kl.: 5:14
 Max trykk = 1022.0 hPa , Den : 03 , Kl.: 12:09
 Min trykk = 1013.0 hPa , Den : 01 , Kl.: 04:52
 Max vind = 5.1 m/s fra 188°( S ) , Den : 01 , Kl.: 02:51
 Max vindkast = 3.6 m/s fra 225°( SW) , Den : 01 , Kl.: 15:10
 Max varme index = 19.4°C , Den : 02 , Kl.: 14:42
 Avg daily max temp :18.9°C
 Avg daily min temp :10.3°C
 Growing degrees days :13.8 GDD
 Corn growing degrees days :24.6 GDD
 Total windrun = 159.8km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 07:36hrs ,ET :2.4 mm ,579.0 W/m²
 02 07:36hrs ,ET :1.2 mm ,584.0 W/m²
 03 07:42hrs ,ET :1.5 mm ,589.0 W/m²
 Sunshine hours month to date= 22:53 hrs
 Sunshine hours year to date= 71:15 hrs
 -----------------------------------
 Nedbørs dager : 
 -----------------------------------
 05.0 mm , Den : 1
All Time Records to date

Record high temperature: 45.3 oC at: 16:39 on: 02 Jul 2017

Record low temperature:  1.1 oC at: 06:21 on: 09 Jan 2015

Record high wind gust :  37.1 m/s fra 128o at: 04:30 on: 08 Jun 2018

Record high average speed:76.7 m/s fra 288o at: 04:08 on: 06 Jun 2018

Record high rain rate:  10.0 mm/min at: 17:40 on: 03 Mar 2015

Record low barometer:   864.0 mb at: 11:34 on: 27 Jan 2017

Record high barometer:  1059.0 mb at: 12:24 on: 12 Jan 2017

Record daily rain:    155.0 mm at: 16:58 on: 23 Feb 2011

Record rain in 1 hour:  40.0 mm at: 17:00 on: 23 Feb 2011

Record low wind chill temperature: -13.0 oC at: 22:02 on: 06 Jun 2018

Warmest day on record 39.1 oC on: 01 Jul 2017

Coldest night on record 2.1 oC on: 09 Jan 2015

Coldest day on record 5.7 oC at: 18:01 on: 08 Jan 2015

Warmest night on record 34.1 oC on: 01 Jul 2017

Warmest February temperature: 46.8 oC 2015

Coldest February temperature: -5.0 oC 2015